02 juli 2016

En besynderlig Liigfærd.

Det er så langt fra at anmelderen ynder pragtfulde eller bekostelige begravelser, at han tværtimod anser det for dårligt således at bortødsle summer som de afdødes familier enten må sætte sig i gæld for at skaffe, eller dog siden må føle savnet af. Men han holder det på den anden side for upassende at en jordefærd sker på en måde der støder velanstændigheden eller tiltrækker sig mængdens særdeles opmærksomhed.

Anmelderen var i næst forrige uge vidne til en sådan ligfærd i Lille Kongensgade. Uden for huset nr. 76 holdt de fattiges ligvogn. Kusken samt en mand iklædt en grøn frakke bar den ene ende af kisten og en skomager i sin arbejdsdragt med grønt forklæde og stribet nattrøje tillige med hans læredreng i samme kostume, bar den anden ende. Og satte således liget i vognen, hvorpå kusken tog sin sørgelige kappe på, steg op og kørte bort med liget uden at et eneste menneske fulgte samme. Hvilket vakte den derfor samlede mængdes største forundring.

På nærmeste forespørgsel har anmelderen erfaret at den afdøde var en 84 årig olding ved navn A. Molinari, født i Italien, kom han i sin ungdom til Danmark, hvor han i henved 60 år har ernæret sig ved at forfærdige meteorologiske instrumenter. Hans duelighed i dette fag var almindeligt kendt. Vel efterlod han sig aldeles ingen formue, men dog formodentlig så meget at det kunne være tilstrækkeligt til at skaffe ham en anstændig begravelse. Hvilket han som borger i over et halvt århundrede vel kunne have fortjent og som han sikkert også havde fået hvis hans herværende landsmænd og bekendte var blevet underrettet om hans død. Men dette skete ikke ligesom hans dødsfald endnu ikke er offentligt bekendtgjort.

(Politivennen nr. 735, Løverdagen den 30te Januar 1830, s. 65-67)

Redacteurens Anmærkninger

Lille Kongensgade 76 (fra 1859 Lille Kongensgade 7) eksisterer ikke mere. Den lå på det areal hvor Magasin ligger nu. Molinari står i Krak 1829: "Molinari, A. Barometm., l. Kongensgade 76"