01 juli 2016

Forargelig Kanefart.

Jo sjældnere man nu ser støjende pøbeloptrin i København, jo mere vækkes også det ønske at også de gadedrengeoptrin som ledsager kanekørslen i gaderne måtte kunne fjernes.

En af de mest forargelig optrin af denne slags blev anmelderen øjenvidne til søndag den 10. i denne måned. Ved nemlig at passere Borgergade om eftermiddagen under aftensangstiden, blev han mødt af 3 kaner efterfulgt af 50 gadedrenge der gav dem det gelejde som af piben hurraråb ellers sædvanligvis tildeles en svinglende matrone.

Da den ene kane blev kørt af en bekendt agtet borgerofficer og hattemagermester her i staden, den anden af en ligeledes bekendt agtet slagtermester og der i alle kanerne sad meget brillant klædte damer, kunne man straks indse at de kørende ikke havde nogen anledning til dette optog. Hvilket også senere blev bekræftet på forespørgsel da det blev sagt at kanerne næppe i et kvarters tid havde holdt stille i gaden mens de kørende talte med en bekendt de mødte, samt at dette ophold havde forvoldt denne sammenstimlen af drenge som ved bortkørslen teede sig så ilde.

At agtværdige borgere på Københavns gader behandles således af pøbelen, synes at vise at vi først i en fjern fremtid kan vente at se frugter af den anstrengelse hvormed alt så længe arbejdedes for at bringe endog almuen til et for den passende trin af kultur. At sådant endog kan ske en søndag under gudstjenesten er i høj grad forargeligt. At midler mod dette uvæsen måtte anvendes, var ønskeligt!

(Politivennen nr. 734, Løverdagen den 23de Januar 1830, s. 62-64)