11 juli 2016

Sct. Olai Kirkegaard i Helsingøer.

Indsenderen rejste sammen med familie med dampskibet Dania første pinsedags morgen til Helsingør, og efter at være blevet sat i land og nydt nogen forfriskning, morede man sig med at spadsere.

Ved at betragte Skt. Olai Kirke og kirkegård fandt man flere uordner, hvilke man ved at bekendtgøre dem i dette blad håber vil blive afhjulpet af de ansvarlige. For ikke at tale eller skrive om at det er en utilgivelig fejl at skrive på kirkens facade at denne (nemlig Skt. Olai kirke) er blevet renoveret 1824, ser man kirkegården der er åben, altså tilgængelig for alle og enhver, bruges til at tilhugge tømmer på. Man forefinder flere møgbunker hvorpå hønsene diverterer sig, og det hele ligner en sand kloak og er snarere en væmmelse end en prydelse for kirken der sikkert med megen bekostning for nogle få år siden er blevet restaureret.


Skulle disse linjer vække de ansvarliges opmærksomhed, skulle det glæde indsenderen, der er indfødt og bosat københavner, meget og om en 3 til 4 uger atter gæster Helsingør at have påpeget disse fejl og til den tid at se dem rettet.


(Politivennen nr. 753, Løverdagen den 5te Juni 1830, s. 361-362)

Redacteurens Anmærkning

Sanct Olai Kirkes kirkegård var blevet sløjfet få år før artiklen, nemlig i 1827. Og begravelserne var ophørt på området. Men endnu i 1831 blev grave fornyet. (Se Danmarks Kirker). Kirken var blevet renoveret i perioden 1818-1825.