09 august 2016

En billig Anmodning til Herr' Stadschirurg Tønder.

Efter forlydende skal der fra 2. livregiment have været indstillet 80 rekrutter til første kassation i denne session, og noget derefter nok et klækkeligt antal. Da et så betydeligt antal uduelige subjekter i et regiment må give formodning om en meget fæl influenza i samme som dets bekendte geniale regimentskirurg hr. stadskirurg, ridder af dannebrog og dannebrogsmand Tønder ikke har kunnet få bugt med. Og det er noget foruroligende ikke blot for en enkelt at samtlige respektive regimentskirurger her i garnisonen efter forlydende skulle have været samlet i disse dage i denne anledning og afgivet et resultat der skal være meget afvigende fra ovennævnte hædersmands. Så ville det være i overensstemmelse med manges ønske at hr. stadskirurgen meddelte det offentlige den sande årsag til denne forunderlige svaghed i regimentet, hvilken ikke sjældent skal vise sig i samme i den tid der kasseres, og derved beroligede ethvert foruroligende rygte i en tid hvori man så gerne tror enhver ringe omstændighed at stå i forbindelse med kolera der nu engang er blevet en bussemand i almuens hoved.

(Politivennen nr. 816, Løverdagen den 20de August 1831, s. 591-592)


Redacteurens Anmærkning

R. tønder var i følge Krak 1831 stabskirurg ved den danske arme, ridder af dannebrog og dannebrogsmand, Frederiksborggade 140 (nuværende Frederiksborggade 7). 2. Livregiment som var oprettet i 1657, holdt 1786-1852 til i Sølvgade Kaserne. Chef var i 1831 J. H. Hegermann-Lindencrone.