11 august 2016

Et Par Ord til Herr' Kehlet i Anledning af hans smagfuldt indrettede Pavillon ved Gaarden Rosenlund paa Værnedamsveien.

Hr. Kehlet takkes på det forbindtligste for hans sindrige opfindelse med det løbende transparent på Rosenlund, der så simpelt, men tillige hjerteligt, tolker hans agtelse og kærlighed til dannerfolket. Det består nemlig af en kvadrat på hvis ene side disse ord ses skrevet: Velkommen i Rosenlund. På den anden side et brændende hjerte. På den tredje en sol og på det fjerde et tempel. Men tillige advares hr. Kehlet af indsenderen om ikke at lade sin pavillon stå åben for alle og enhver og rådes til ligesom hr. Monigatti at tage 1 mark for entreen for hvilken man da kan få 2 kopper chokolade eller nogen anden forfriskning og hvori betalingen til harmonimusikken var indbefattet. 

For da indsenderen onsdag aften besøgte pavillonen, blev han opmærksom på nogle uopdragne unge mennesker der pralede for hverandre af at de ikke havde begæret noget, men gik her for kommers som de kaldte det, og som latterliggjorde det skønne transparent. Ved at benytte indsenderens advarsel ville sådanne scener undgås. Og andre der for at vederkvæge sig efter dagens arbejde, søgte et behageligt tidsfordriv ved at besøge denne pavillon ville undgå ubehageligt sammenstød med sådanne kåde mennesker. I øvrigt har hr. Kehlet ved dette forlystelsessted der er så behageligt for det offentlige, både lagt smag og høflighed for dagen ved at ende sin bekendtgørelse i Adresseavisen med "at de ærede herrers, men især damers tilfredshed skulle være formålet for hans bestræbelser."

(Politivennen nr. 821, Løverdagen den 24de September 1831, s. 665-667)

P. Klæstrup: Rosenlund.

Redacteurens Anmærkning

Kehlets beværtning Rosenlund (se tegning) fik luftballoner, fyrværkeri, koncerter mm. Han blev en slags foregangsmand for Tivolis initiativtager, Carstensen og for andre, lignende beværtninger.I Adresseavisen kan man fra samme tidsrum finde forskellige annoncer for Kehlets pavillon: 


Adresseavisen, 20. september 1831. Som antyder lidt af stemningen på det tidspunkt.


Kehlets chokoladeudsalg inden for voldene annonceredes som ovenstående i Adresseavisen 22. september 1831. Adressen var hvor det nuværende Værnedamsvej 5 og Cafe Granola nu ligger. Der er et foto af en nyere bygning på Væggen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar