04 august 2016

Gadeuordener ved den mosaiske Kirkegaard.

Ved at gå forbi har jeg flere gange været vidne til slemme uordner ved begravelser på ovennævnte sted. Når liget nemlig er indsat og følget igen skal i kareterne, sker dette hulter til pulter, da alle følgepar søger deres vogne som da på den ikke just brede vej opkører i 3 rækker, hvorved det både for kørende og gående gøres umuligt at komme forbi. Og da vognene nu jager forbi hinanden, er det yderst farligt for fodgængere hvis liv og lemmer udsættes for beskadigelse. Ja man har endog set at de har bemægtiget sig det blyantspennefabrikshus der ligger lige overfor, fra hvis gadedør de stiger op i vognene der kører så nær at endog kælderskuret står i fare for at blive kørt ned. Det var ønskeligt om den foranstaltning blev føjet at kareterne som ved kristne lig holdt eller kørte i en række og at følget efter tur steg i samme.

(Politivennen nr. 797, Løverdagen den 9de April 1831, s. 255-256)

Mosaisk begravelsesplads i Møllegade, med forbehold for at bygningerne kan være af nyere dato. Eget foto, 2016.