17 september 2016

En Skolebog, der trænger til Forandring.

Forleden aften var jeg i selskab hos en agtværdig familie af den mosaiske trosbekendelse. Med forundring hørte jeg et af de yngste børn, en lille pige, stille faderen det spørgsmål. Far! er du ikke jøde? Manden besvarede spørgsmålet med et ja, og den lille spurgte derpå: Hvorfor går du da ikke klædt som jøde? Da jeg bemærkede mandens forlegenhed for svar, tog jeg ordet og spurgte den lille om hvorledes en jøde skulle klæde sig, hvorpå hun svarede: således som jøden i min abc, og hentede bogen for at vise mig den. Her fandt jeg under bogstavet: J, afbildet en jøde med langt skæg, trekantet hat og med en del klædningstykker på armen, ganske i den kostume som vi har set skakkerjøden for henved 50 år siden. Jeg sagde da til barnet at for mange år siden var vel en del jøder klædt således, men at dette ikke mere var tilfældet, og søgte at bringe samtalen på en anden materie. 

Imidlertid fandt jeg siden lejlighed til nærmere at betragte bogen hvis titel er: "Nyeste billed-Abc for de allerførste Begyndere, med 50 Figurer", 4de oplag, København, trykt på Boghandler C. Steens Forlag, hos C. L. Møller, fås på Børsen nr. 2. Om teksten vil jeg ikke tale, da denne vel kan være passende for børn i den tidligere alder. Men mod figurerne der tydeligvis skønnes aftrykte af plader stukket i Tyskland, kunne der være meget at indvende. Således findes her blandt andet: En drage, en Xantippe, Hygæa, et Janushoved, en Sarkofag m. fl. og enhver indser let vor vanskeligt for ikke at sige umuligt det vil være at give børn i den alder, for hvilken bogen er bestemt, noget tydeligt begreb om det disse figurer betegner. 

"Her fandt jeg under bogstavet: J, afbildet en jøde med langt skæg, trekantet hat og med en del klædningstykker på armen, ganske i den kostume som vi har set skakkerjøden for henved 50 år siden." (Det kunne være denne fra begyndelsen af 1800-tallet, Lahde)

Men af alt stødte mig dog mest jøden. For når man betænker hvor mange landes regeringer heriblandt især vores egen, der har bestræbt sig for jødernes emancipation og uddannelse, så synes det højst urigtigt ved sådanne figurer at vedligeholde og hos den tidlige ungdom at opvække skadelige begreber om religionsforskellighed og ringeagt for medmennesker, i stedet for at indprente den menneskelighed og tolerance. Jeg besluttede derfor som herved sker offentligt at anmode forlæggeren om at han når et nyt oplag gøres fornødent vil borttage eller forandre de her påankede figurer, ligesom jeg også vover at ytre den formening at det ikke burde tillades nogen at udgive skolebøger før disse var gennemset og godkendt af den kongelige skoledirektion. 

(Politivennen nr. 964, Løverdagen den 21de Juni 1834, s. 454-456)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar