13 oktober 2016

Et fælt Skue paa Frederiksberg Kirkegaard.

Ved i forrige uge at passere Frederiksberg Kirkegård så anmelderen at porten til samme stod åben. Han gik derfor derind, men studsede meget over at se at liget af en mand der var i fuld påklædning med trøje, hvide benklæder, støvler og hat ligge udstrakt på jorden i den forreste kirkegård, og en tom ligkiste at stå i nærheden af ham. Hvor længe denne døde før eller siden har ligget der, er anmelderen ubekendt. Men han holder for at det er utilbørligt at henlægge et dødt menneske på den blotte jord på et sted hvortil enhver kan have adgang, da skuet af samme for nervesvage og kvinder under visse omstændigheder kan have højst ubehagelige følger. 

Da druknede, fundne døde og forulykkede personer i København henlægges i det dertil indrettede dødehus ved Langebro, var det at ønske at et lignende sted blev anvist for forstædernes beboere, indtil den af øvrigheden foranstaltede synsforretning var optaget. I omhandlede tilfælde synes det at den døde kunne have været henlagt i kirkens våbenhus eller i det mindste i den kiste som stod straks ved ham.

(Politivennen nr. 897, Løverdagen den 9de Marts 1833, s. 167-168) 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar