02 september 2016

Fastelavnsløier midt paa alfar Vei.

For så vidt vides er det ved lov forbudt almuen på landet at ride sommer i by og at holde fastelavnsgilde, såsom dette forvolder husbonderne mange udgifter og kun giver anledning til flere dages svir og forsømmelse af nyttigt arbejde. Det var derfor anmelderen meget påfaldende da han på en rejse til Slagelse kom forbi Krebshuset, at se en tønde ophængt tværs over Kongevejen i et tov der gik fra staldlængen til et af træerne på den modsatte side af vejen. En sådan tønde midt på vejen var nok til at gøre bønderheste sky, og nu tænker man sig videre den larm når en flok karle og drenge i fuld galop farer frem og tilbage ad vejen for at slå på tønden. Meget forundrer det anmelderen at sådant kunne foregå på Sorø Amt hvor der ellers er en priselig orden i alt.

(Politivennen nr. 895, Løverdagen den 23de Februarii 1833, s. 137-138)  

Fastelavnsløjer på landet. Illustreret Tidende, 2. marts 1862

Redacteurens Anmærkning

"At ride sommer i by" var og er stadig visse steder på landet, en århundredgammel skik. Tidspunkt og form kan variere fra egn til egn, men der indgår for det meste heste. 

Krebshuset er formentlig den landevejskro som  blev kongelig privilegeret  helt tilbage i 1719 blev kroen kongelig privilegeret og som bl.a. betjente diligencen. Krebshuset fra Politivennens tid eksisterer ikke mere. Den nuværende krobygning blev opført et andet sted i 1924.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar