05 oktober 2016

Erindring til de Herrer Forstandere for den jødiske Synagoge i Kjøbenhavn.

Tredje afsnit § 22.4) i doktor Wolffs agende bestemmer at på torafesten "enkelte medlemmer af menigheden hvis antal, samt hvem der skal beæres dermed, bestemmes af synagogeforstanderskabet, skulle følge parvis, bærende toraer i toget omkring tribunen." Da de herrer forstandere hidtil kun har beæret sig selv med dette hverv, anmodes de om fremdeles at gøre en forandring med det, hvilket endog anmelderen mener at agendens bestemmelse fordrer. 

Den salme man ved sidste torafest lod afsynge af kordrengene, bedes tillige udeladt, da agenden ikke bestemmer dette, og man har ikke før ved den nævnte festlighed ladet en sådan afsynge, hvorfor sådanne afvigelser altid bliver noget uvant for den mosaiske trosbekender så længe han har den overbevisning at forstanderne ved den mosaiske synagoge lige så lidt er berettiget til at afvige fra agendens forskrifter ved den offentlige gudstjenestes ceremonielle ordning, som menigheden medlemmer ved dennes udøvelse.

Bolt.

Examinatus juris 

(Politivennen nr. 1003, Løverdagen den 21de Marts 1835, s. 174-175)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar