20 oktober 2016

Fæl Slavecommers paa Volden.

Mandag en 18. i denne måned blev anmelderen ved at besøge en familie som bor på volden, vidne til et usædeligt optrin af nogle slaver der var beordret til at skære græstørv i den inderste del af en bastion. Disse havde nemlig hos sig to løsagtige fruentimmere som morede sig på uanstændig måde og med væmmelige leflerier og efter forsikring opholdt de sig der fra kl. 10 formiddag til kl. 2 eftermiddag.

Det er ikke let at indse hvorledes dette udskud af kvindekønnet havde fået afgang til nævnte sted da den skildvagt som er posteret i kort afstand fra møllen, plejer at anråbe enhver der træder udenfor den banede vej som fører til møllen, eftersom ingen uden speciel tilladelse, må betræde de dele af fæstningsværkerne der ligger udenfor den almindelige voldgang. Ligesom det ikke heller kan forstås hvorledes slaverne i så lang tid kan være overladt til sig selv og uden opsyn, hvilket her synes at have været tilfældet. 


Dog ligeså vist som det er at skuet af et så uanstændigt optrin var højst ubehageligt og forargeligt, ikke alene for de familier der bor på møllen, men også for de som bebor bygningerne ved volden med udsigt udover volden, lige så overbevist er man også om at slavernes højere foresatte er uvidende om sådant. Man har derfor det håb at disse nu de er gjort opmærksom på det, vil pålægge de underordnede betjente til hvem opsynet med slaverne når de er på offentligt arbejde er betroet, at de skal forbyde al offentlig samkvem mellem slaverne og løsagtige fruentimmere, hvorved sådanne sædelighed krænkende optrin vil forebygges og slavernes arbejde ikke forsinkes.

Red.


(Politivennen nr. 1060, Løverdagen, den 23de April 1836. Side 262-264)Slaveri eksisterede langt op i 1800-tallet hvor de især blev sat til hårdt fæstningsarbejde. Undvigelser var hyppige, her fra Nyborg, (Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende), 19. december 1836.

Og fra året før, 27. jannuar 1835 i "Lollands Falsters Stifts Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger"