18 oktober 2016

Hvor skal man stikke Piben ind?

Hr. Udgiver!

Ved en befaling udstedt af stadens høje guvernement i afvigte efterår skal det bud som pålagde skildvagterne at forbyde enhver forbipasserende tobaksrygning i almindelighed, være blevet ophævet. Indsenderen som påskønner det humane i ophævelsen af det tidligere bud, har bragt i erfaring at der dog findes nogle steder hvor tobaksrygning endnu altid er forbudt. I den anledning anmodes De, højtærede hr. udgiver om at ville, hvis sådant er Dem muligt, tilvejebringe en udskift af den befaling og indføre samme i deres almennyttige blad for at enhver kan komme til kundskab om hvad han i denne henseende har at rette sig efter. 


* * *


Det forbud mod at ryge tobak i nærheden af en skildvagt indskrænkede sig til de steder hvor skildvagterne er forsynet med ladte geværer, til arsenaler, krudttårne og hvor ildsantændelse kan befrygtes. At dette forbud skulle være hævet, betvivler udgiveren og han har ved forespørgsel heller ikke kunnet få nogen pålidelig efterretning om det, hvorfor han ikke kan opfylde den ærede indsenders ønske om nærmere oplysning  denne anledning. Muligt er det at der i stedet for den formentlige parolebefaling blot er givet vedkommende ordre til ikke at være så nøjeregnende med tobaksrygere på steder hvor ingen fare er at befrygte.


(Politivennen nr. 1051, Løverdagen, den 20de Februar 1836. Side 119-120)