18 oktober 2016

En Reisendes Bemærkning i Anledning af Dystløbet i Korsøer.

Ved den 1. i denne måned at passere gennem Korsør, overværede indsenderen heraf det dystløb som blev afholdt sammesteds nævnte dag. I anledning af denne nu temmelig sjældne sømandsfest var havde en del af byens indbyggere udhængt danske flag fra deres huse. Men det frapperede indsenderen meget uden for et af husene at se opstillet det svensk-norske, det engelske og det hannoveranske flag! Uden at derimod så meget som en flig af vores eget herlige dannebrog var at opdage. Skønt indsenderen nu ikke tvivler på at ejermanden af nævnte hus må have været berettiget til at føre alle disse udenlandske flag, må det dog være enhver påfaldende at han ikke besad det galanteri mod den danske nation - forudsat at han er en udlænding - også at lade det danske flag veje, og det så meget mere da han dog må antages at være dansk borger, eller i det mindste at have en bestilling  landet, ja endogså ved det danske søvæsen. For ovenover hans dør stod med forgyldte bogstaver: "Opsynsmand ved færgevæsnet."

(Politivennen nr. 1050, Løverdagen, den 13de Februar 1836. Side 102-103)