17 oktober 2016

Lindenborgkro, og Hotel du Nord i Helsingør.

På en rejse fra Holbæk til København for kort tid siden hændte det at indsenderen tillige med flere passagerer måtte tage ind i Lindenborg Kro som ligger 1½ mil fra Roskilde, da vejret var blevet så slemt at det var så godt som umuligt at komme længere eftersom vinden var imod, så man ikke kunne se vej eller spor, men risikerede hvert øjeblik at komme i vejgrøften. Nu ville vi da vederkvæge os lidt som rimeligt var og forlangte kaffe alle mand. Men måtte til vores forundring høre at denne ikke kunne fås før kl. 6 om morgenen (da var klokken omtrent 12). Vi forlangte ild lagt i kakkelovnen da værelset var koldt, vores klæder våde og frosne, og vi altså nok kunne behøve nogen opvarmning. Men heller ikke kunne tilstedes før kl. 6 uagtet vi tilbød aparte betaling for det så at vi ikke fik vore klæder optøede og langt mindre tørrede, skønt vi måtte opholde os der til det var dag. Kaffe, te, punch etc. ja endog smørrebrød var ikke til at få. Intet undtagen noget yderst mådeligt brændevin og noget hvedebrød (øl ved jeg ikke blev forlangt af nogen og skal derfor ikke sige til hvad klokkeslæt dette kan fås), før bemeldte tid da vi rigtig nok fik kaffe, langt fra at kunne kaldes god. 

"Indsenderen måtte tillige med flere passagerer tage ind i Lindenborg Kro som ligger 1½ mil fra Roskilde." (Otto Bache: Et kobbel heste udenfor en kro, 1878 skal forestille Lindenborg Kro. Statens Museum for Kunst.)

Da det nu ikke altid er rejsende belejligt at komme til denne tid eller overhovedet til noget vist klokkeslæt, heller ikke at vente 6-7 timer derefter især om de er våde og forfrosne, så skønt Lindenborg Kro vel ikke just er ubekendt for sin beværtning og modtagelse af gæster, har jeg troet at fortjene nogles tak ved at offentliggøre dette for at de som skulle have i sinde at bede der og har haft dette blad i hænde, kunne vide at forsyne sig med hvad de behøver. Dog må jeg oprigtig tilføje at jeg hellere vil råde til at anse det som der slet ingen kro var. For det kunne vel let hænde at sådanne folk som ikke ville beværte for penge, en anden gang slog døren i lige for ens næse så man fik stå udenfor.
 _____________


Når man betaler 4 mark (og endda 8 skilling i drikkepenge) for en nats herberge så burde det dog vel være bekvemt og godt i alle henseender. Dog dette er langt fra at være tilfældet i Hotel du Nord i Helsingør hvor indsenderen engang i afvigte høst måtte erlægge denne ublu betaling for et dårligere logi end på næsten ethvert andet sted hvor jeg nogen tid har overnattet og derfor betalt 16-20, højst 24 skilling.


(Politivennen nr. 1046, Løverdagen, den 16de Januar 1836. Side 38-40)