03 november 2016

Kirke Ønske.

Enhver der ved hvor ubehageligt og skadeligt for sundheden det er på kolde dage at stå flere timer på et stengulv, påskønner med taknemmelighed at Sankt Petri Kirkes foresatte har ladet kirkegulvet belægge med tæpper. Og det var at ønske at andre kirkers værger ville følge dette eksempel. Vel vil en sådan foranstaltning medføre nogen udgift. Men den blev dog vel ikke større end den kunne udredes af de respektive kirkers midler. I al fald ville et ubetydeligt pålæg på ethvert af de udlejede stolestader sikkert kunne være tilstrækkeligt til at dække den, og helt sikkert ville ingen vægre sig for at yde sin skærv til dette øjemed. Nu bliver mange borte fra kirken for ikke at udsætte sig for sygdomme ved at stå på det kolde stengulv. At mange der overværede den i forrige uge i Frue Kirke givne koncert og stod på det kolde flisegulv i en 7 graders kulde, endnu sporer ubehagelig følger af, det er ikke at tvivle på.

(Politivennen nr. 1110, Løverdagen, den 8de April 1837. Side 213-214)


"Enhver der ved hvor ubehageligt og skadeligt for sundheden et er på kolde dage at stå flere timer på et stengulv, påskønner med taknemmelighed at Sankt Petri Kirkes foresatte har ladet kirkegulvet belægge med tæpper." (Sankt Petri Kirke. Uden gulvtæpper, men sikkert bedre opvarmet end i 1837. Eget foto, 2016.)

Et Par Ord i Anledning af Kirkeønsket i Politievennen Nr. 1110.

Ved at læse kirkeønsket i nr. 1110 af Politivennen om tæpper på kirkegulvene bringes i erindring at der her til staden undertiden fra Århus sættes flettede gulvtæpper af siv til salg. De kan også fås fra Sjælland. De er meget lidt kostbare og synes hensigtsmæssigt at kunne anbefales til anvendelse på kirkegulvene. De kan om man så vil, tages bort i sommermånederne til udluftning og tages i brug igen i vintermånederne, og være brugelige længe.

Fra en kirkebesøger der søger at kunne fremme det velbegrundede ønske.

(Politivennen nr. 1112, Løverdagen, den 22de April 1837. Side 251)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar