03 november 2016

Klage fra Christenbernicovstrædet.

Hr. Udgiver!

Efter at for et par år siden i Deres blad var indført en anke over Antonigades mange logerende fruentimmer, der ikke alene paraderede i vinduerne, men også anholdt folk på gaden, forsvandt straks derpå den største del af disse. Men nu har igen en del af sådanne atter taget ophold i denne gade, til stor ubehagelighed for dens beboere. Dog har et langt større antal af disse natnymfer fundet tilhold i Kristen Bernikows Gade, især af den del fra Antonistræde til Østergade. Her søger de både fra vinduer og fra gaden at lokke mandfolk til sig, fornærme dem som forsmår deres indbydelse og opvækker forargelse ved deres ublu adfærd. Anmelderen som har det uheld at have nogle af disse skabninger lige overfor sig, vover ikke at lade sine næsten voksne døtre komme nær til vinduet for at de ikke skal udsættes for fornærmelse af dem. Mange honnette personer undser sig for at gå gennem gåden for ikke at få skin af at besøge disse væsener, hvorved de næringsdrivende borgere taber i deres erhverv. Vist nok må disse kvindfolk have et opholdssted, men det bør ikke tillades dem at opholde sig i mængde i en så befærdet gade som den her nævnte der endog støder til en hovedgade hvorfra man om aftenen ser dem hente deres rov.

(Politivennen nr. 1109, Løverdagen, den 1ste April 1837. Side 202-203)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar