09 november 2016

Paaligger det de Reisende at udføre Veiarbeide?

Hvilket tåbeligt spørgsmål! råber mange. Hvorledes kan den der rejser, med det samme udføre vejarbejde? Og hvorledes kan sådant kræves af den rejsende der betaler bompenge og iler med at komme til sin bestemmelse?

Hvad enten man nu anser det fremsatte spørgsmål for tåbeligt eller ikke, så er der dog til visse sandt at den rejsende ofte standses i at komme hurtigere frem til sit mål ved i små skridt som ved en ligprocession at måtte passere lange vejstrækninger man har belagt med små sten som til makademisering skal knuses af de passerede vogne. Ikke overalt betjener man sig af stenvogne eller stentromler til at knuse disse småsten der piner hestene og opholder de vejfarende. Men intet sted glemmer man ved store sten på siderne af vejen at tvinge de rejsende til at passere det tunge vejstykke for at yde deres skærv til denne knusning. Er dette altså andet end at benytte de rejsendes tid og deres befordringstøj til vejarbejde? Og kan dette kaldes fornuftigt og rimeligt?

(Politivennen nr. 1128, Løverdagen, den 12te August 1837. Side 499-500)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar