06 november 2016

Vink til en Mekanikus.

Familier som bor i anden, tredje, fjerde, ja selv i stueetagen når der bor folk i kælderen, er ofte meget forlegne for at få deres køkkenbrænde, et stykke kød hvori der er ben, hugget eller spaltet, da den dundren og rystelse i huset (som undertiden har svage bjælker og enkelt loft) ofte forårsager uvenskab med de der bor nedenunder som unægteligt lider under det. Især hvis der er syge. Husværterne kan ikke heller være ligeglad med at skorstenshærden nedhugges og da huset lider også. Enhver vil indse at man skal bruge brændet således som vores egensindige savskærere hugger det, ikke stemmer overens med økonomien. Og at lade brændet blive båret ned fra bygninger som foruden kælderen er 4 til 5 etager høje, for at småhugges og siden bære det op igen, medfører megen tidsspilde. Og undertiden kan brændet formindskes undervejs ved utro tjenestefolk. 

For at forebygge al sådan ulejlighed, skal en mand for henved 30 år siden have opfundet en simpel elastisk indretning eller huggeblok hvorpå brændet kan spaltes, kød hugges og andre mere larmende arbejder som forefalder i en husholdning udføres, uden at de der bor nedenunder, kan høre nogen betydelig lyd eller at det forårsagede den ringeste rystelse. Skulle nogen være i besiddelse af en sådan indretning, da ønskede indsenderen at han ville melde det for dette blads udgiver. I andet fald ville en mekanikus ved at opfinde og forfærdige en sådan indretning, sikkert se sin umage lønnet ved en betydelig afsætning på samme.

(Politivennen nr. 1117, Løverdagen, den 27de Mai 1837. Side 326-327)


Redacteurens Anmærkning.

Det er måske denne som omtaltes i Kjøbenhavnsposten den 1. august 1837:
Det er en almindelig Klage af faste Eiendoms-Besiddere her i Staden, i Særdeleshed af Bindingsværks-Bygninger, at deres Eiendomme lide ved den Rystelse, der foraarsages ved at der hugges i de øvre Etager, saaledes at der maa foretages idelige Reparationer ved Lofterne og Skorstenene, ja det er os endogså bekjendt, at der i Leiecontracter indføres den Bestemmelse, at der ikke maa hugges Brænde i de øvre Etager, det vil derfor sikkert interessere baade Eiere og Leiere at erfare, at Herr F. W. Heins har opfundet en Huggeblok, hvis Indretning er saaledes, at der kan mær hugges paa den saameget det skal være, uden at det kan mærkes i Etagen nedenunder. Stykket af disse Huggeblokke faaes for 5 Rbd. hos Opfinderen (Magstræde Nr. 36, 1ste Sal), der træffes hjemme hver Søndag Formiddag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar