24 august 2014

Om Hæder og Rang for det Borgerlige Militær.

Det er før i disse blade ønsket at Københavns borgerofficerer måtte nyde rang og hæder i det mindste lige med begge krigsetaternes officerer. Samme steds er de mest iøjnefaldende grunde for dette ønskes retfærdighed fremsatte. At en sådan opmuntrende bevågenhed fra en dansk regents side ikke ville være uden eksempel i andre stater, kan Stockholms borgermilitær godtgøre. Og jeg vil til den ende udskrive følgende sted af statsråd v. Schirachs politiske journal for 1792, Januar
For at belønne den besynderlige iver hvormed borgerskabet i Stockholm har gjort sig fortjent såvel i krigens tid som i den urolige tid, da kong Gustav blev såret, har hertug regenten (hvilket også havde været den højst salige konges vilje) givet borgerofficererne og deres korps for dem og deres efterkommere, ære og rang i lige grad med de virkelige officerer som tjener ved landetaten, uden at de derfor skal erlægge nogen afgift for karakteren, ej heller betale noget for udstedelsen af kancellidiplomet.
Sikkert er Københavns borgerskabs fædrelandskhed, tapperhed og troskab lagt for dagen ved endnu flere og mere glimrende prøver end selve det prisværdige borgerskabs i søsterfolkets hovedstad.

K. H. Seidelin

(Politivennen. Hæfte 11, nr. 139. 20de december 1800, s. 2216-2217)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar