09 november 2014

Noget om Bryllupper på Landet

Ikke sjældent opstår der uenigheder mellem to præster om hvem af dem der er berettiget til at forrette en vielse og derved få de dermed forbundne indtægter. Godt nok burde det ikke på nogen måde have indflydelse på en mands agtelse at han er uenig med en anden. Men en del af menigheden kunne dog let anse deres præst for egennyttig når han tit har sådanne tvister. Og da en præst for at opfylde sin høje bestemmelse, at forbedre sin menighed, bør nyde en udmærket grad af agtelse, så tror jeg at det ville være godt at forebygge dem, ved at lade brudeparret selv bestemme hvilken præst de ville have. Betalingens størrelse er arbitrær og ved denne indretning ville det ligeledes være arbitrært hvilken præst man ville give den.

Schultz

Landværnsofficer

(Politivennen. Hefte 20. Nr. 260, 16. april 1803, s. 4146-4147)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar