12 januar 2015

En Grav-Uorden

Torsdag den 7. februar blev en konstabel ved det borgerlige artilleri begravet på Frue Lind, eller kirkegård uden for porten. Og da hans lig skulle nedsænkes i graven, måtte man to gange tage det op igen, fordi graven var for kort og for smal. Selv om det var en mådelig kiste som var købt på Frederiks Hospital, hvorfra liget blev begravet. Løjtnanten ved mandskabet måtte så sammen med de andre i følget stå en god halv time, mens graven blev gravet større, og det var meget ubehageligt i denne kulde. Man håber at den ansvarlige ser til at sådan en skødesløshed ikke gentager sig.

(Politivennen nr 354, 9. februar 1805, s. 5639)

Redakteurens Anmærkninger

Det Borgerlige Artilleri, Københavns Borgervæbning

Eksisterede 1789-1870, og på Politivennens tid bestod artilleriet af 900 mand fordelt på 6 kompagnier. 1. juni 1808 blev Københavns Borgerlige Artillerie slået sammen med Københavns Borgerlige Infanterie til "Københavns Borgervæbning".

"Frue Lind"

Var oprindelig Frue Kirkes Assistenskirkegård Linden. Den lå i karreen Fiolstræde, Rosen­gaarden, Peder Huitfeldtstræde og Skidenstræde/Krystalgade indtil o. 1760, hvor den blev erstattet af bl.a. Nørrebros Assistenskirkegaard. Artiklen skriver at det var "uden for porten", så det er formentlig sidstnævnte han hentyder til. (Se: H.Weitemeyer i Historiske Meddelelser om København, 5. bd., hefte II. København 1915, Side 81-117).


Assistenskirkegården: "Andreas Clausen. Født d. 4. febr. 1755. Død d. 18. sept. 1803" og for at ingen skal være i tvivl er tilføjet "48 aar 7 maaneder og 14 dages alder". Hans navn står over to andre på den ældste del af Assistenskirkegården, afdeling A. Som allerede i dag er begyndt at ligne det museumsområde den skal være i 2020. Så det er formenlig i dette område den gode konstabel blev forsøgt begravet ad flere omgange.