12 januar 2015

Ønsker fra Helsingør

(Efter indsendt)
Stengades stykke fra Skt. Annægade til glacisen synes at kunne behøve noget mere lys, da der ikke alene ofte står forspændte vogne, men også er rendestene som løber tværs over kørebroen. Disse gøres kun ved særlige lejligheder i stand, sådan som det for nyligt skete med kongen af Sveriges ophold her, så man uden frygt for ubehageligheder selv i mørke kan gå over dem. Hvis en sådan istandsættelse til daglig brug er for kostbar, mener man, at mere lys i denne ende kunne afhjælpe det.

(Politivennen nr 354, 9. februar 1805, s. 5647-5648) 


Bøn til den ansvarlige i Helsingør

Dengang byen glædedes ved hans kongelige højhed kronprinsens og andre prinsers nærværelse var det en sand fornøjelse for alle kørende og gående at kunne passere Stengade så sikkert og uden fare på grund af de planker, der var lagt over rendestenene, og det påfyldte tang. 

Denne sikkerhed og denne fornøjelse afføder denne bøn: At samme foranstaltning måtte blive opretholdt. Utvivlsomt ville alle de som holder heste og vogn, give tilstrækkelige og villige bidrag, hvis det skulle blive for kostbart for byen. Det er en betydelig sikkerhed såvel for heste og vogne, og endnu mere for mennesker.

(Politivennen nr. 353, 26. januar 1805, s 5613-5614)


Gustav IV Adolf og dronning Fredrika Dorothea Vilhelmina omkring år 1800. Mens alt stadig var idyl og statskuppet ikke lige om hjørnet. Maleri af Jonas Forsslund.

Redakteurens Anmærkninger

En svensk tragedie

Sveriges konge Gustav IV Adolf (konge 1792-1809) rejste januar 1805 gennem Danmark pga. ishindringer, eskorteret af en æresvagt af husarekskadroner i Roskilde og Hillerød. Kronprinsen opholdt sig i den anledning et par dage sammen med kongen i Helsingør. Senere det år gik det grueligt galt. Sverige gik ind i Revolutions- og Napoleonskrigene. Gustav blev arresteret ved et militærkup i 1809, levede en overgang under navnet greven af Gottorp, senere oberst Gustavsson. Efter skilsmisse i 1812 gik han i hundene og havde sammenstød med politi og værtshusholdere. Han døde i 1837.