19 januar 2015

Krouorden på Kronborg Geværfabrik

(Efter indsendt)

Det er bedrøveligt at se og høre, hvorledes der drikkes og støjes hele nætter igennem på kroen på Kronborg Geværfabrik. Undertiden er der sådan en alarm og slagsmål, at de omkringboende ikke kan få nattero. Hvor mangt et ungt menneske er her i bund og grund blevet fordærvet ved nattesvir. Hvor mange mænd ødelægger her ved svir deres tjente penge, hvoraf kone og børn kunne have levet, og som måske undertiden savnes hårdt af disse.


Der er dejligt ved Kronborg (midten af stikket) nu som i 1754. Men idyllen længere ude i Hellebæk skæmmes af idelig støjen, drikken og hujen fra geværfabrikken.

Gid at denne i sine følger så skadelige nattesvir måtte blev hæmmet. Hvor megen taksigelse ville de ansvarlige, i hvis magt det står at hæmme denne uorden, ikke nyde af den bedre tænkende del af fabrikkens beboere, hvis denne uorden blev hæmmet. Man smigrer sig med det håb, at denne begæring ikke vil være forgæves.


(Politivennen nr. 365, 20. april 1805, s. 5802-5803)

Redacteurens Anmærkning.

Artiklen blev fulgt op i Politivennen nr. 382, 17. august 1805, s. 6074-6075.

Kronborg Geværfabrik

Det er en tilsnigelse at vise stikket fra Helsingør og Kronborg. For Kronborg Geværfabrik (før 1768 Cronborg Jernverk) lå i Hellebæk. Omkring år 1800 var ca. 500 mennesker knyttet til fabrikken. Fabrikationen var en del af trekantshandelen: Geværerne blev solgt i Guinea (Afrika) og betalt med slaver. De blev sejlet til Dansk Vestindiske Øer for at producere sukker og rom til Danmark. Det må have faldet ejerens søn for brystet, for han var medvirkende til at Danmark i 1792 fik slavehandelen forbudt med virkning fra 1803. I teorien. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar