13 marts 2015

Drengeuvæsen

(Efter indsendt)

En flok drenge, hvoraf nogle kunne være beskæftigede med nyttige ting som staten var tjent med, for i stedet at lære at blive andet end dagdrivere eller det der er værre, har ofte for vane at samles om dagen på hjørnet af Skvaldergården og Laksegade, for at lege med at kaste penge mod væggen. Herunder er deres støj og skrigen ikke sjældent højst ubændig. 


Detalje fra et stik som viser det borgerlige infanteri. Samt nogle drenge der ikke ligefrem udviser stor respekt. Tre drenge går foran med alt andet end ærbødighed og efterligner infanteriet. (Før og Nu 1921). 

Ved denne uorden er ikke alene fortovet næsten afspærret da den gående der uden at agte på noget går ligefrem, pludselig ser sig indesluttet af denne viltre flok, og snart fået en besudlet kobberskilling i ansigtet eller på tøjet, snart løbes over ende af en endnu skidnere gadedreng. Men også de husejere og beboere op til hvis hus denne dont drives, forulempes meget ubehageligt, da en sådan kobbermedalje undertiden kastes endog mod vinduer og vinduesskodder. 

Taler man til disse knægte, vanker der grovheder, banden og piften. Mange mestre ville sikkert her kunne finde den dreng han savner i sit værksted. Man ønsker at noget måtte gøres mod denne uorden. Kæppedes de blot et par gange alvorlig bort, ville sagen falde hen af sig selv.

(Politivennen nr. 454, 4. januar 1807, side 7223-7225)