13 marts 2015

Et Par Ord endnu i henseende til Gadebelysningen

I Politivennen nr. 453 side 7209 findes anden titel: Ønske i henseende til belysningen, et forslag at lygter med parobolske overspejle måtte blive almindelig indførte til vores gadebelysning.

Der kan vel næppe sættes nogen tvivl om, at sådant jo var overmåde ønskelig. Og ydermere er det ikke usandsynligt, at når indretning deraf skete successivt, og planmæssig hvad angik lygternes rigtige anbringelse og behørige stilling at lyse til flere sider, det endog kunne medføre økonomi, da en lygte kunne virke mere end flere nu. Kun denne anmærkning synes ikke overflødig at tilføje til vedkommendes eftertanke. Enhver blikkenslager osv. vil tro sig i stand til at forfærdige sådanne tilbagekastninger ved at tage omtrentlige mål af deres udformning, ved måske at lade deres form afstøbe i gibs og derefter udhamre et hult spejl som ser ligesådan ud. Og hver vil da tro at have gjort en behørig kopi. Og inden for kort tid vil kopierne og kopiernes kopier afvige så aldeles fra det de skulle være, at de slet ingen tilbagekastning ville afgive. Eller i det mindste langt fra ikke den man havde ventet, og som man nu beundrer ved de nye lygter.


Anmærkerens uforgribelige mening er derfor, at de som skulle lade forfærdige kopierne i lygter for det offentlige, skulle have modeller med hvilke de prøvede de forfærdigede kopier og ikke antog noget som ikke havde den rigtige udformning og figur og rette brændpunkt for lamperne. På opfordring fandtes vel de som forstod at gøre disse modeller, hvem der har kundskab om lysstrålernes tilbagekastnings love vil uden tvivl føle vigtigheden af dette forslag. 


(Politivennen nr. 454, 4. januar 1807, side 7215-7217)


Redacteurens Anmærkning


Artiklen er et svar på Politivennen nr. 453, 27. december 1806, side 7209-7210, og besvares i Politivennen nr. 462, 28. februar 1807, s. 7343-7346

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar