18 februar 2015

Et Savn ved Gravmarken uden for Nørreport

Endnu oftere end man skulle tro, indtræffer uordener på denne gravmark, såsom at prydelser på gravminder stjæles eller ødelægges, at udhugne figurer på en liderlig måde betegnes eller tilmales, at det igangværende arbejde beskadiges, når arbejderne er borte osv. Derfor vil, håber udgiveren, desto snarere den tid nærme sig, da der tilstrækkelig sørges for at holde tilbørlig orden på dette sted, der om ellers noget er berettiget til at nyde den.

Ingen vil vel være ublu nok til at ytre at det skulle være en alt for stor opmærksomhed mod vores dødes minde med en nødvendig vagt på 20 eller i det mindste 10 mand ved hovedindgangen. Det er sandt at en sådan vagt kunne koste noget. Men med fornøjelse gav enhver, som indgik noget, når han vidste at derved fremmedes agt for stedets hellighed.

Det er fysisk umuligt for graverne både at passe deres forretninger og at overvåge, at intet ulovligt foretages på nogen kant af dette uhyre rum, der ved så mange genstande er gjort uoverskuelig. Og selv om de kunne bemærke alt, ville de da være i stand til at få fat i forbryderne, så længe der ingen vagt er ved porten, der på et tegn fra dem kunne lukke porten og tilsende hjælp?

(Politivennen nr. 436, 30. august 1806, side 6939-6940)