18 februar 2015

Tanker om mulig Formindskelse af Tallet på vores Selvmordere

I en tid hvor antallet af selvmord stiger så skrækkeligt at det i et af vores offentlige blade angivne antal af disse ulykkelige desto værre er snarere for lille end for stort, spørges:
Hvad er årsagerne til de hyppige selvmord?

Og hvorledes kunne de om ikke helt fjernes, så dog indskrænkes?

Spørgeren tror at mangel på religiøsitet, den deraf kommende umoral og den altid nervesvækkende overdåd er årsagerne som bevirker selvmord. Og derfor er den eneste måde at indskrænke disse at man jævnlig, men kraftig og rørende fra de offentlige talestole behandler dette emne, og fra lovgivningens side 1) Indskrænke forlystelserne, da disses nydelse berøver vore dages mængden formue, - lyst til arbejdsomhed - tilfredshed med sine kår, når man ikke kan deltage i dem, og til sidst lyst til livet. Og for 2) streng overholdelse at selvmorderen uden hensyn til stand, blev lagt i en bræddekasse, og på en usædvanlig tid i al stilhed båret væk af fattigfogder. Spørgeren er overbevist om at denne omgangsmåde ville gøre et velgørende indtryk, især hos den simple mand, som gør så meget af det man kalder en hæderlig begravelse.

Da ovennævnte to spørgsmåls grundige besvarelse af en mand, som med et varmt hjerte for sandheden forenedes teologiske, filosofiske og politiske kundskaber, ville være en sand vinding for den lidende og daglig i lasterne dybere synkende menneskehed, så håber og venter spørgeren tillidsfuld sit velmente ønske opfyldt.

(Politivennen nr. 437, 6. september 1806, side 6942-6943)