16 marts 2015

Forslag Københavns Vandbespisning angående.

Skønt de de nuværende tider ikke truer med nogen belejring, men dog bringer en sådan ting i omtale og omtanke, tror udgiveren at burde foreslå Københavns Magistrat en indretning, som når en belejring engang indtraf ville være af største nytte.

En belejret stad kan komme i det tilfælde at måtte bruge vand af en dårligere natur, end den ellers plejede. I sådant tilfælde kan den i vores tid måske ikke opfundne, men dog noget mere end før optagen filtrerting af vandet gøre en væsentlig tjeneste, da selv grumset og urent vand ved den kan forvandles til en klar og velsmagende drik.


Men ikke alle har, ikke alle kan have filtrermaskiner. Man foreslår derfor den høje magistrat ved en passende understøttelse at opmuntre en eller anden i tingen kyndig mand at anlægge en offentlig vandfiltrering i det store, hvor filtreret vand kunne sælges og købes som andre slags fødemidler.


Sikkert ville ingen bedre kunne iværksætte dette, end de mænd som allerede med almindeligt bifald har oprettet et fabrik af filtrermaskiner. Af dem kunne ventes at en sådant anlæg med held ville begyndes og vedligeholdes.


(Politivennen nr. 487, 22. august 1807, s. 7842-7844)