16 februar 2015

Klage over en Dansebod der forstyrrer Husfreden


Undertegnede skomagermester Bierregaard, som bor i kælderen på hjørnet af Antonigade og Kristen Bernikows Gade, er (som også de øvrige husbeboere) særdeles forulempede af en dansebod. Min kone er i nat den 7. august blevet forløst med tvillinger, og jeg har et barn der endnu ikke er et år gammelt. Jeg har altså tre børn under et år og tillige en syg barselskone, som behøver i det mindste nattero, som hun på ingen måde kan nyde, da der endog i forrige nat blev danset, svirret og sværmet hele natten i stuen over den kælder hvor jeg bor.

For min svage kone og børns skyld anmeldes dette, i håb om at enten værten eller hvis han ikke vil, da den som kan, i tide vil råde bod på denne uorden, da det ellers muligvis kan koste min svage kones og børns liv, da hun som en fattig kone selv ammer børnene.

Peder Bierregaard

(Politivennen nr. 433, 9. august 1806, side  6882-6883)