10 februar 2015

Lige for lige, eller et Ønske angående vore holstenske og sønderjyske Brødre

Med undren ser man i vore danske aviser at alle slags øvrighedsbekendtgørelser, opbuds- og arvingsindkaldelser osv. fra Holsten og Sønderjylland er på tysk.

Også hvad angår dette har man lejlighed til at ære de danskes sunde forstand. Man ser aldrig noget sådant avertissement indført på dansk i de tyske aviser, selv om det ligeså lidt er forbudt ved lov som det første. Disse første har indset at når man vil tale til folk, bør man tale i det sprog de forstår. Det som man i almuesproget kalder at stikke fingeren i jorden, er ikke alene rimeligt, men også rigtigt og hensigtsmæssigt.

Det er vist nok ofte tilfældet, at danske ikke læser eller forstår tysk, og det næsten udelukkende finder sted i den lavere og talrigeste klasse. Og sådanne tyske avertissementer i danske aviser er der, på nær nogle få undtagelser, for at skulle komme til danske menneskers kundskab. Derfor ønsker man at enhver øvrighed, skifteret osv, der skal lade nogen indkaldelse eller bekendtgørelse indrykke i danske aviser, ved lov skal være pålagt enten at indsende den skrevet på dansk eller bestille den oversat til dansk på aviskontoret, og således indført.

(Politivennen nr. 417, 19. april 1806, side 6602-6604)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar