15 februar 2015

Noget i Anledning af Brandkarrer og Brandslukker

Ved ildebranden i Springgade i går så anmelderen at den første vandkarre som ankom til den offentlige post på hjørnet af Pilestræde, nemlig nr. 8, kom hen under posten netop kl. 10 og at den blev færdig og kørte derfra først kl. 10.12. Den bag på hængende anbringer lækkede meget. Af disse 12 minutter tog forberedelserne de 4. Kl. 10.13 begyndte at fyldes på den næste karre, nemlig nr. 5, som kørte bort kl. 10.19. Kl. 10.20 begyndte at postes i den tredje karre, og blev færdig kl. 10.30 minutter. På den tid holdt allerede 6 til andre tomme karrer i række, for at komme tid. Hver af disse tre karrer brugte altså en gennemsnitstid på 8 minutter. 

Vandkarrerne kom for at hente vand ved vandposten på hjørnet mellem Pilestræde og Springgaden (ved stilladset lidt til venstre for midten. Eget foto).

Da denne tid syntes vel lang for de omstående, hørte anmelderen en ytre følgende måske anvendelige tanke: At give tønden på karren to spunshuller mere, eller i det mindste et. Da der altid står eller bør stå fulde kar ved posten, kunde der med spande som karrekusken modtog, også påfyldes vand gennem disse spunshuller, foruden det som postedes gennem anbringeren, og fyldningstiden således forkortes betydelig.

En anden tanke, som ved samme lejlighed opstod hos anmelderen, og som han tror ikke uværdig vor nye brandkommissions bedømmelse, er denne, at der altid i beredskab var nogle slusetønder til hver offentlig post, hvad enten nu disse skulle bevares hos den nærmeste husejer eller hos vægteren. Når disse straks bragtes til posten og fyldtes, behøvedes blot ved hver ankommende slusekarl at tage hans tomme tønde af, og give ham en af de fulde, til øjeblikkelig at jage af sted med. Dette ville formodentlig fremme vandtilførslen meget.

Endelig tror anmelderen at slusetønderne kunne fyldes på en hurtigere måde end nu sker, hvor hurtigt det end fuldendes gennem en tragt eller anbringer. To ved det fulde vandkar stående karle kunne nemlig plumpe tønden ned i karret selv. Så ville da vandet snarest fylde den, hvorefter den blev taget op for at blive byttet med en ankommende tom


(Politivennen nr. 431, 26.juli 1806, side  6851-6853)

Også denne gang, efter ildebranden i Springgade, ligesom før efter andre, er udgiveren af disse blade blevet overlæsset med klager over, at man ikke har kunnet komme til gode venner i brandens naboskab, men afvistes af vagten. Disse klager kan udgiveren så meget mindre indrykke, som han tror anordningerne deri affattede på det hensigtsmæssigste. Bidragene ligger derfor til indsenderens afhentning.

(Politivennen nr. 431, 26.juli 1806, side  6858)