14 februar 2015

Spørgsmål til Jurister

Når en mand har en have, som støder ud til en anden mands marker der er tilsået med byg og havre, og ikke vil indhegne sin have sådan at markerne er fredede, men tværtimod lader åbninger stå så store at køer, får og svin sagtens kan passere ud og ind, og altså endnu lettere hans fjerkræ, uagtet det er ham meldt, og synsforretning taget over hans havehegns elendige og brøstfældige tilstand, og han endda er uforskammet nok til at svare et bud som atter sendes til ham, med anmodning om at holde sine høns inde: "at når det falder ham ind skal han nok hegne, i mellemtiden kan klageren jo skyde hans høns" (NB hvert skud som sker på kongens vildtbane må der betales bøde for, dette ved havens ejer godt, men klageren formoder at havens ejer vil søge, om muligt, at forlede klageren til at foretage sig noget, der ville koste ham mere end alle de høns havens ejer har). Så spørges: På hvad måde kan man bringe en sådan herre til at opfylde sin pligt, at respektere andres ejendom. Med andre ord, at lade dem være ubekradsede og at handle således imod andre, som han vil andre skulle handle mod ham?

Ulrich Bugge Bøcher

(Politivennen nr. 425, 14. juni 1806, side 6761-6762)