11 april 2015

Til Hr. Justitsraad Lange uden for Østerport

(Efter indsendt)

Hr. justitsråden har ikke villet istandsætte hegnet omkring sin have ud mod Kastelsvejen. Men i stedet for det opslået en plakat hvori fortælles at der i haven er lagt selvskud mv. Her spørges for det første: Har justitsråden ret til efter vores love at skyde på enhver som han ser i sin have, i den tanke at det er en tyv. Giver loven ham ikke denne rettighed, hvorledes tør han da skyde nogen ved selvskud? For det andet: Kan ikke en hund eller en kat trække selvskuddet af, og derved skyde folk som i al uskyldighed går på vejen uden for haven?

Er det blot et skræmmemiddel justitsråden vil anbringe, så skader det ikke at gøre ham opmærksom på det højst upassende i offentlig at true med noget som loven ville straffe ham for at have udført og som vores årvågne politi ikke ville tåle. Det er i grunden intet andet end at drive gæk med den offentlige orden. 

(Politivennen nr. 532, 9. juli 1808, s. 8537-8538)