01 maj 2015

Et Par Ord om de mange offentlige Stæder i Hovedstaden

"Lejlighed giver tyve" siger det gamle ordsprog, og sikkert med sandhed. Mon dette ikke også med megen grund kunne anvendes på den her i staden næsten hver dag stigende mængde af ølkipper, brændevinskældre, vinkældre, værtshuse i det store og små, æbleskiverier, restaurationer og konditorier? Af hvilke de sidste dog i den senere tid synes at have tabt sig en del.

Uden at undersøge om det skadede mere eller mindre at man for nogle år siden på sidstnævnte steder drak et glas punch eller en kop chokolade, for der at læse alle inden- og udenlandske blade, i pyntelige, smukt oplyste værelser, eller at man nu omstunder i en halv snes steder i enhver gade kan finde små stuer, dybe kældre, hvor der fra den tidlige morgen til den sene nat skænkes snaps, og øl og vin i glasvis, og spilles kort og andre spil? Ikke alene lejligheden er skadelig, men også erhvervet. Ved den første forføres mange ynglinge og ødes mange skilling, der bedre kunne have været anvendt. Ved den sidste lokkes mange borgere fra en næringsdrift, et arbejde, der kunne have været staten og hans medborgere til stor gavn. 


En halv snes steder i enhver gade kan man finde små stuer, dybe kældre, hvor der fra den tidlige morgen til den sene nat skænkes snaps, og øl og vin i glassevis, og spilles kort og andre spil. Brændevinsmand.

En indskrænkning i sådanne privilegiers meddelelse og et overmåde nøjagtigt tilsyn med deres strengeste overholdelse ville derfor vist være lige så ønskelig som gavnlig. Mange fædre og mødre, mange hustruer og mange børn ville vist velsigne sådan indskrænkning. Mange bedragerier og tyverier ville forebygges ved det. Mange arbejdsomme, duelige borgere vindes tilbage for staten. Også for de mangfoldige forlystelses og offentlige steder uden for portene synes vel at kunne og måske at burde sættes grænser. Ligesom også fordi tjenestetyendet så let forledes af danseboder og dansekældre til utroskab såvel i som uden for staden. Ligesom også for de næsten hver sommer i antal voksende gynger såvel vertikale som horisontale, hvad enten de er forsynede med stole eller med heste.

(Politivennen nr. 1, Løverdagen den 20de Januari 1816, s. 7-8)