01 maj 2015

Spørgsmaal

Man ser ikke sjældent lys i de træboder der står på de offentlige torve. Man kunne vel ængsteligt frygte for at en uforsigtig handelssyssel ved omgang med sådanne lys kunne forvolde en sådan bod antændt. Det må derfor være tilladt at fremsætte det ønske at udsalg fra sådanne træboder kun må tillades ved dagslys, der synes langt nok til at kunne besørge det fornødne indkøbt. Det må vel kunne anses for mindre byrdefuldt at skulle gøre et uventet køb i et grundmuret udsalgssted der ligger længere væk (hvilket sker nok så sjældent), end at leve med ængsteligheden for at en sådan træbod blev antændt.

(Politivennen nr. 1, Løverdagen den 20de Januari 1816, s. 14-15)