01 juni 2015

Nogle Bemærkninger angaaende det Kongelige Theater

1) I den senere tid har man bemærket adskillige stående personer  i det siddende parterre på det Kongelige Teater. Og da man vel må antage at der ikke udgives flere billetter til det end lokalet kan rumme, eller at der ikke indlades nogen der som ikke er forsynet med billet, så er det en ny uskik som bør afskaffes. Den kontrollør som er sat der for at opretholde orden, ville derfor meget forbinde sig parterristerne hvis han ville forbyde en hvilken som helst person i det siddende parterre at stå op under opførelse af skuespillet, da de personer som er nødt til at stå bag samme, mister udsigten, og altså en del af den fornøjelse de ventede for deres penge.

2) Det er en meget nødvendig og god indretning ved den kongelige skueplads hvor så mange mennesker af forskelligt køn og alder næsten hver aften findes samlet, at der er anbragt retirader hvor man kan efterkomme en vis naturens bydende. Men disse retirader holdes næppe så rene og stankfri, som man i forhold til de talrige teateropvartere kunne vente. I særdeleshed giver retiraden under trappen ved parterret en så afskyelig stank fra sig at man i parterrellogerne hvis døre er temmelig utætte, næppe kan holde ud at være der, når vinden en aften står ind på samme. Det ville derfor være ønskeligt om de ansvarlige ringere betjente hvis sag det er at tage vare på sådanne ting, måtte blive pålagt hver aften efter skuespillets ophør eller også hver morgen, at udskylle og renholde disse steder. Herved ville man ikke alene blive fri for de fosforiske dunster man nu må indånde om aftenen, men iogså forskånes for det væmmelige skue af disse uhumskheder som både forulejliger øjet og næsen, når man om dagen vandrer for skuespilhuset.


(Politivennen nr. 54, Løverdagen den 11te Januarii 1817, s. 843-845)

Redacteurens Anmærkning

I 1817 skete en forbedring idet tællelys nu blev erstattet af olielamper. Men først i 1826 fandt man på at udvide lamperækken så skuespillerne ikke længere skulle stå helt ude ved scenekanten for at blive set.