01 juni 2015

Spørgsmaal Mosaisterne angaaende

Efter vore love er det forbudt at drive handel på søn- og helligdage. Og dette forbud respekteres af de kristne handlende, i det mindste så længe gudstjenesten varer. Men da spørgeren har set at ikke alene en handlende af den mosaiske trosbekendelse havde sin butik i Grønnegade åben og behængt med alskens kram, både julehelligdagene samt nytårsdag, forinden kirketiden var forbi, men endog at en anden omvandrende mosaist på samme tid er gået fra hus til hus for at falbyde blyantspenne, skrivertavler osv så fremsættes det spørgsmål: Angår forbuddet mod handel på helligdage blot de kristne handlende, og ikke dem af denne klasse der bekender sig til Moses' lære.

(Politivennen nr. 54, Løverdagen den 11te Januarii 1817, s. 839-840)

En samtidig opfattelse af en "skakkerjøde", eller "sjakrejøde" som tilbyder sine varer. De lange "bakkenbarter" er ikke nødvendigvis et karakteristika for jøder. Disse var delvis på mode på Politivennens tid. Snarere er det frakkens udformning. Stik fra Lahdes kobberstikkeri o. 1810.

Redacteurens Anmærkning

Helligbrøde er omtalt adskillige gange i Politivennen. Bl.a. i dette indslag hvor det påstås at kun en ud af 20 handlende overholder bestemmelserne. Det er bemærkelsesværdigt at ovenstående artikel beretter om at forbuddet respekteres af kristne i det mindste så længe gudstjenesten varer. De øvrige artikler peger imidlertid på at bestemmelsen ikke blev overholdt, eller i hvert fald saboteret. Også af andre end "mosaister". 

Se endvidere Politivennen 29. juni 1817 i forbindelse med en lignende artikel .