01 juni 2015

Et slemt Nytaarsønske!

(Indsendt)

I den overbevisning at enhver af bladets læsere vil anse det herefter følgende bevis på vore tiders uheldige ryggesløshed ud fra samme synspunkt som indsenderen, fortælles uden videre bemærkning nedenstående tildragelse for hvis sandhed og nøjagtighed indsenderen står vedkommende til ansvar.


Nytårsdag efter højmesse kom to af natmandens folk der efter tilsyneladende ikke var berusede, ind i en kongelig embedsmands hus og gratulerede nytår, og tilføjede at det var dem der slog hunde ihjel. Da man svarede dem at man ingen hunde havde og ikke var vant til at give nytår til dem, sagde de først med megen grovhed at man ikke skulle opholde dem, de havde andet at bestille. Men da dette endnu ikke hjalp dem til en nytårsgave, vendte en af dem sig til fruen i huset med disse ord: Gud give vi havde Dem på Amager, så skulle vi nok lære dem. Forfærdet herover hentede fruen sin mand ved hvis mellemkomst karlene endelig forlod huset, uden at have kunnet tiltvinge sig en nytårsgave.


(Politivennen nr. 54, Løverdagen den 11te Januarii 1817, s. 836-837)

Redakteurens Anmærkning

Formentlig er der her tale om et kultursammenstød. En måske årtusindgammel folkeskik var at klæde sig ud nytårsaften og lave nytørsløjer, ofte med den hensigt at vende op og ned på gængse normer og rollemønstre. En skik der fortaber sig i fortiden, men som også var kendt fra Roms saturnaliefesterne. Og som har overlevet til i dag med nytårshatte og anden løjerlig udklædning. Skraldemændene har formentlig ment det som en nytårsspøg at udgive sig for hundefangere. Og da husets beboere åbenbart ikke har forstået det og er gået med på spøgen, forsøgt at skræmme husets frue. Hvad åbenbart også er blevet misforstået i den retning at de var ude på at tjene nogle penge.