04 august 2015

Bøn fra Langsaugskiærerne

(Indsendt)

En ikke ubetydelig del uformuende mænd her i staden som ikke har anden levevej, har i lang tid ernæret sig med at skære med langsav. De kan nu næsten ikke få fortjeneste, fordi mange andre hvoriblandt også skal findes håndværkere og folk der er i tjeneste eller har anden håndtering at drive, nu også giver sig af med dette arbejde og således ligesom tager brødet af munden på disse. De første ønsker derfor at måtte udgøre et lav hvorfra enhver som kan anses for uberettiget må afsondres, da de almindelige brændesavsskærere og andre næringsbrugere i de sidste år er indgået i lav hvis rettigheder er bestemt. Så man håber tillidsfuldt at den høje øvrighed der med iver antager sig enhver borgers tarv, vil lægge gunstigt mærke til dette ønske.


(Politivennen nr. 163, Løverdagen den 13de Februari 1819, s. 2632)