04 august 2015

Stygt Svineri i Amaliegaden.

I Amaliegade ved muren mellem toldporten og den port som fører ind til de på pladsen tæt derved opførte små huse, finder et slemt svineri sted. Udenfor sidstnævnte port tæt ved vægterens hus findes der så megen menneskeurenlighed at man snart skulle tro at de der bor på pladsen eller deres børn havde et offentligt lokum ved muren. Det er vist åbenbart at et sådant syn må være meget stødende for de mange fremmede der fra Toldboden gør deres første indtrædelse i staden, og at det kunne måske give dem et middelmådeligt begreb om den orden og renlighed som bør herske i en hovedstad.

(Politivennen nr. 163, Løverdagen den 13de Februari 1819, s. 2634)

Hovedindgangen til Toldboden tæt på det område som er omtalt i artiklen. I dette område blev der efter branden i 1795 bygget en del enetages huse for fattige mennesker, og de kom efter Politivennens tid under Fattigvæsenet (1820). Et almindelig brugt ord for disse var de "små huse" som artiklen hentyder til. (Før og Nu 1919).


Redacteurens Anmærkning.

Stedet var åbenbart ikke så hygiejnisk. Tæt på befandt sig en slamkiste, således som det er beskrevet i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 30. oktober 1821:
Den Slamkiste, der hidtil var anbragt ved den ene Ende af Toldboden, tæt ved Citadelsmuren, bliver nu borttaget, da Afløbsrenderne, som gaae igjennem Esplanaden, i Sommer have faaet en anden Retning, og den ny Slamkiste kommer til at ligge ad Quarantainebygningen. Ved denne Forandring vil saavel det fæle Syn som den ubehagelige Lugt, der tilforn mødte de ved Toldboden Landende, aldeles forsvinde. Ogsaa Toldbodpladsen vil blive forskjønnet af en ny Bygning, som i denne Tid opføres imellem Vagten og Muren ved Citadellet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar