03 august 2015

En Besynderlighed

Det er besynderligt at skuespillere og skuespillerinden der nyder benefice, nu er begyndt at anmærke at de ikke udgiver flere billetter end det antal direktionen har bestemt. For uagtet disse bekendtgørelser finder man såvel ved beneficer som de øvrige aftener at der i pladslogerne og parkettet er indladt flere end der gives rummelige og anstændige pladser for tilskuere der kommer for at nyde skuespillet. Heri synes også at ligge en beskyldning mod kontrollørerne. Hvilket næppe er rigtigt. For selv om en eller anden af disse embedsmænd forsømte deres pligt, så er det ikke afgjort at alle gør det. Skulle derfor dette antal virkelig være bestemt af direktionen, så håber man at der sker en forandring. Men det er næsten ikke troligt at denne bestemmelse er fra den. For så måtte der om søndagen være lige så trangt som de øvrige aftener. Hvilket ikke er tilfældet for selvom alt er udsolgt både i pladslogen og i parkettet, kan man få om ikke magelige så dog upåklagelige pladser.

(Politivennen nr. 162, Løverdagen den 6de Februari 1819, s. 2622-2623)