11 august 2015

Maaske formastelige Spørgsmaale til det smukke Kjøn

Hvorfor ser man mængder i særdeleshed af det smukke køn som bruger lange kåber mm næsten udelukkende af fremmede stoffer af uld og silke? Kunne landets fabrikker ikke levere finere og mere kostbare stoffer af lige så god kvalitet med disse, og er ikke vores ekstra fine klæder eller kashmirer tjenlige til det, eller kan de ikke fås til så rimelige priser som de fremmede? Eller er det fordi det er indenlandsk fabrikat? Hvad skal der da vel blive af og med vores nationalflid. Ja med vores nationalitet selv, når vi selv ligesom ringeagter og miskender den ved ikke at have eller vise fædrelandsk patriotisme, og hvorved vi blev midlet til at mange fattige fik brød ved ærligt at arbejde for det, i stedet for at fabrikanten afskediger dem af mangel på afsætning. For nyligt læste man at de berlinske borgere havde vedtaget ikke at købe noget fremmed pragtstykke, men kun at bruge indenlandske ting. Og er deres eksempel ikke følgeværdigt og lige hæderligt for os, som ville have navn af "fornuftige og værdige borgere"

(Politivennen nr. 172, Løverdagen den 17de April 1819, s. 2773-2774)