08 august 2015

Noget til Graverkarlen ved Helliggeistes Kirke

I lang tid har man med ækelhed set krogen ved indgangsporten til Helligåndskirkegård fra hjørnet ved Vimmelskaftet opfyldt med ekskrementer, køkkenaffald mm. som man har fundet på at kaste derhen. Da nu graverkarlen hver aften tillukker og om morgenen oplukker indgangsporten, så er det underligt at han kan lade sådant blive liggende og ikke sørger for at det bortføres. Han eller den hvis pligt det er at holde kirkegården ren, gøres derfor hermed opmærksom på at denne uorden er til forargelse og bør afhjælpes.

(Politivennen nr. 167, Løverdagen den 13de Marts 1819, s. 2700-2701)


"Indgangsporten til Helligåndskirkegård fra hjørnet ved Vimmelskaftet er opfyldt med ekskrementer, køkkenaffald mm. som man har fundet på at kaste derhen" (P. Klæstrup: Boderne ved Helligåndskirken, Niels Hemmingsensgade. Indehaverne brugte formentlig kirkegården både til at aftræde på naturens vegne og henkaste affald. Kirkegården er for længst nedlagt, men nogle af gravstenene fra Politivennens tid ligger i et lille område nord for Helligåndskirken). 


Da Capo fra Helliggeistes Kirkegaard

For nogen tid siden ankedes om at inden for porten til Helligånds Kirkegård var henkastet murgrus og andre uterligheder. Og fordi man troede det var hans pligt, bad man graverkarlen at få disse ting bortkørt.Men denne påanke har været uden følge, for snavset blev liggende der både i helligdagene og konfirmationssøndagen, og ligger der endnu til forargelse for mange.

(Politivennen nr. 175, Løverdagen den 8. maj 1819, s. 2815)Redacteurens Anmærkning

På Politivennens tid lå på østsiden langs Niels Hemmingsensgade 20-27 stenboder, fortrinsvis for urtekræmmere, som indbragte kirken en ikke ubetydelig indtægt i form af husleje. Bagsiden af dette var at butiksejerne betragtede kirkegården som deres private losseplads og det der var værre. Og løsgående hunde hjalp så godt som intet på at holde dem fra det. (M. Vogelius: Krøniker fra Københavns kirke- og skoleliv i gamle dage. 1919).