08 august 2015

Om Plakater på Huse

I en tid hvor aviser næsten er blevet til en nødvendighed for alle og endog læses af tjenestefolk, synes det som om de plakater der blev opslået på gaderne ikke var så nødvendigt som i købstæderne hvor man endnu ikke har dette gode. Imidlertid ser man på de fleste gadehjørner en mængde plakater bebude alskens ting lige fra linedanserne til den ubetydeligste auktion. 

En stor del af Helligåndskirkens mur er særdeles overklinet med disse plakater. Men næppe findes noget andet sted bedre forsynet med det end ved hjørnehuset af Gothersgade og Store Kongensgade, så man kunne komme på den tanke at ejeren stod i forståelse med den person der påklistret plakaterne, og at det var efter anmodning man her påklinede så meget papir for at dække hans gamle huses mange skrøbeligheder.

At et nyt eller nyligt afpudset hus vansires ved påklinede papirstumper eller ved det gamle klister som griner frem når papiret rives af, vil man vel ikke nægte. Det er derfor underligt at ejerne af sådanne er så langsomme til at anskaffe sig et bræt eller tavle fastgjort på huset som på hjørnet af Store Kongensgade og Blancogade og nogle få steder ligesom de der findes ved Trinitatiskirke. Når plakaterne opslås på sådanne tavler, falder de desuden bedre i øjnene og tavlerne selv kunne let holdes rene. At de der påkliner plakaterne kan og bør påbydes at hæfte disse på tavlerne hvor sådanne findes og ikke besudler muren i nærheden af samme, er noget man kan være temmelig sikker på.

(Politivennen nr. 167, Løverdagen den 13de Marts 1819, s. 2701-2702)