12 august 2015

Om Bade og Badepriser.

København har længe haft behov for gode offentlige badeanstalter. Og mange glædedes ved efterretningen om oprettelsen af en sådan på Kongens Nytorv i forrige traktør Møllers gård. Men forventningen vil næppe blive opfyldt eller brugen af de derværende bade almindelig, fordi priserne er alt for høje, ja måske højere end på noget andet sted i verden. To rigsbankdaler for et simpelt bad er virkelig alt for meget, især da man i Lille Strandstræde nr. 70 kan få et meget antageligt bad for det halve, og ingen kan med grund vil fortryde at have søgt på dette sted. Badning er nødvendig både for syge og sunde, burde vel prisen på de simple bade være moderate. Mange ville da kunne benytte sig deraf og indtægten ville vel derfor ikke blive mindre.

(Politivennen nr. 176, Løverdagen den 15de Maj 1819, s. 2844)

"To rigsbankdaler for et simpelt bad er virkelig alt for meget, især da man i Lille Strandstræde nr. 70 kan få et meget antageligt bad for det halve, og ingen kan med grund vil fortryde at have søgt på dette sted". (Lille Strandstræde med de nuværende numre 4-. Eget foto)