16 august 2015

Om Dampskibet Caledonia.

Allerede for 2 år siden blev det ønske ytret i Politivennen at farten med dampskibe som alt for længe har været almindelig på andre steder, også måtte begynde hos os. Anmelderen glædede sig derfor ikke så lidt da han for kort tid siden erfarede at et dampskib bygget for dansk regning skulle komme hertil og foruden at befordre rejsende mellem København og Kiel også gøre lystture til Helsingør, Møn og flere steder. Skibet er nu kommet, har gjort prøver, og udfaldet af disse har svaret til forventningen. Underligt nok at Københavns indbyggere der så gerne tager del i enhver forlystelse, aldeles ikke har smag for lystture til søs, da stadens situation dog er så belejlig dertil. Men dampfarten vil som noget nyt vække denne smag og måske vedligeholde den. Snart vil man på en lysttur frydes ved synet af Sjællands smilende kyster, snart besøger venner eller stifte bekendtskaber i de købstæder der ligger ved havet og ved bælter. Møns yndige land med de høje majestætiske kridtbjerge vil beskues med beundring og blive mere bekendt af Københavns indbyggere, ja selv nabolandets nærmeste [..]der ville ikke blive ubesøgte.

Det fordelagtige ved dampfarten er at vejen tilbagelægges i et nogenlunde bestemt tidsrum. Dette gør dampskibene særdeles egnede til paketfart. Og der er vist ingen tvivl om at de fleste som fra København rejser til udlandet, vil tage med skibet Caledonia til Kiel. Mange hvis forventninger kun tillader dem en kort fraværelse, vil også når de kan bestemme tiden indtil nogle timer, foretage sig korte rejser til stæderne i Holsten, ja vel til Hamborg. Også vil sikkert fra omtalte stæder en del tage til København. Herved vil opstå en nøjere samfærdsel mellem residensstaden og en del af rigets købstæder der kan blive nyttig, ja måske indlede handelsforbindelser. Det nyttige er altså ved dampskibet Caledonia forenet med det behagelige. 


Enhver retskaffen dansker ønsker derfor entreprenøren al mulig lykke og held til dette hans foretagende og misundelsen selv bør tie, om hans betydelige udgifter og overskud endog rundelig bliver erstattet. Kun ønsker anmelderen at prisen for passagerer til Kiel eller vice versa måtte blive som den allerførst var bestemt, nemlig 4 specier for plads i det første og 2 specier i det ringere lokale. For mange rejser af nødvendighed og ikke blot af lyst. Desuden er en længere rejse forbundet med flere udgifter og disse ville når de forøges forbyde mange at tage del i farten. For lystturene derimod kunne den betaling som nu er bestemt vedblive. Dog nægter anmelderen ikke at han anser det gavnligt både for entreprenøren og almenheden om også denne pris nedsættes. For mangen dannet og oplyst mand må nu nægte sig en så skøn fornøjelse og overlade den til den rige eller mere formuende som vel fordi det er noget nyt før en gang kan gøre farten. Men siden vil betragte tingen med samme ligegyldighed som de nu viser det kinesiske spil og kalejdoskoperne. En mere moderat pris ville sikkert bevirke at flere tog oftere del i farten, hvorved entreprenøren ville have en ringere, men vedvarende fortjeneste.


(Politivennen nr. 179, Løverdagen den 5de Juni 1819, s. 2879-2882)

Dampskibet Caledonia. (Becker)


Redacteurens Anmærkning


Dampskibet Caledonia er før nævnt i Politivennen (se kommentaren). Skibet ankom første gang til København 19. maj 1819 - men måtte ikke lægge til kaj da myndighederne var bange for ildebrand. Det sejlede mellem København og Kiel i sommertiden og turen tog ca. 24 timer. Desuden blev det om søndagen anvendt til lystture på Øresund. Det havde 2 konversationsværelser og 8 kamre. Det kunne medtage ca. 30 passagerer.

Det første år foretog skibet 14 rejser København-Kiel. Kraks Vejviser fra 1830 oplyser at Caledonia sejlede fra april til midt i oktober, hver tirsdag morgen kl. 6 til Kiel og anløb Koster Færgested på Møn, Gåbense Færgested på Falster, Ravnsby på Lolland og nåede Kiel onsdag morgen kl. 9. Retur torsdag eftermiddag kl. 4, i København fredag eftermiddag kl. 4-6. Caledonia sejlede indtil 1830 hvor det blev afløst af det betydeligt større dampskib Frederik den Sjette med plads til 110 passagerer. 
 
Udover det sejlede dampskibet Prinsesse Wilhelmine København-Dobberan-Travemünde og Lübeck medio april til medio oktober hver fredag formiddag kl. 10.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar