09 august 2015

Slet Svinerøgt i Fiolstræde.

I nogen tid har man set 7 stykker svin været indkvarteret i en gård i Store Fiolstræde lige over for nr. 181. Man vil ikke nævne om ejeren af denne har ret til at holde disse stinkende personer på dette sted, men blot gøre ham opmærksom på at den karl der er ansat til deres røgt, behandler dem meget barbarisk og grusomt, idet han tildeler dem føden som for det meste består meget sparsomt af bærme, men lader desto rundeligere prygl regne ned over dem

Flere gange om dagen hører man dem skrige som om en hund var i færd med dem. Men ser man efter, så erfarer man at det er den ikke gode hyrde som trakterer dem med slag af en kæp eller med at kaste sten på dem. De omkringboende kan ikke begribe hvorfor han så ofte gentager denne manøvre. Om det sker for motions skyld, af indgroet had til disse dyr eller efter en egen nyudtænkt uddannelsesplan. 


Men hvad end årsagen er bør han vænne sig af med et, da det er ukristeligt og ugudeligt at mishandle uskyldige skabninger. Betænker ejeren endvidere at en sådan røgtningsmåde kun vil yde ham noget magert forpryglet svinekød og ikke de frugter som han formentlig venter af at holde så mange svin, så vil sikker det her anførte være nok for at bevæge ham til at tage andre forholdsregler.

(Politivennen nr. 168, Løverdagen den 20de Marts 1819, s. 2708-2709)

Redacteurens Anmærkning

Store Fiolstræde 181 skiftede i 1859 navn til Store Fiolstræde 34 og i 1862 kort til  Fiolstræde 34 (tidl. Vanggårds Bogudsalg)