04 oktober 2015

Hvad Navn skal Barnet have?

For nogle dage siden kom indsenderen til en præst for at betale sit barns dåb og opgav ham det navn man ønskede barnet skulle have. Men præsten erklærede at han ikke døbte barnet under dette navn og at det var hans pligt at overvåge at børn ikke fik underlige navne. Dog endelig efter at indsenderen havde godtgjort at der intet hedensk eller underligt var ved dette navn, men at det ligesom mange flere stammer fra et hebraisk som findes i Bibelen, og efter at have forlangt at se den forordning hvorpå hr. pastoren grundede sin vægring, tillod han at barnet måtte døbes under det opgivne navn. 

Indsenderen fik vel således sit ønske opfyldt. Men da det var muligt at sådan vægring kunne indtræffe oftere, så ønskede han at nogen offentligt ville besvare det spørgsmål: Kan en præst forbyde forældrene at give sit barn hvad navn de vil, når dette ikke er usømmeligt, lattervækkende eller upassende for barnets tilkommende private eller borgerlige stilling i staten?

(Politivennen nr. 270. Løverdagen den 3die Marts 1821, s. 4352-4353).

"Kan en præst forbyde forældrene at give sit barn hvad navn de vil, når dette ikke er usømmeligt, lattervækkende eller upassende for barnets tilkommende private eller borgerlige stilling i staten?" (Døbefonten i Frelserkirken 2015. Eget foto)