01 oktober 2015

Uformodentligt Nytaarsgave

Forleden nytårsdag gik et ungt menneske på omtrent 12 år med sin mors tilladelse ud på Kastelsgraven for at more sig med skøjteløb.

Efter at han i nogen tid havde nydt denne fornøjelse, kom en patrulje på isen hvis hensigt var at anholde de personer der havde løbet højere op af kanalen end det egentlig skal være tilladt. Og foruden en del andre blev bemeldte unge menneske anholdt og derefter bragt til Østerports vagt.


"Et ungt menneske omtrent 12 år morede sig Kastelsgraven med skøjteløb. En patrulje anholdt de personer der havde løbet højere op af kanalen end det egentlig skal være tilladt. Og foruden en del andre blev bemeldte unge menneske anholdt og derefter bragt til Østerports vagt" (Eget foto. Kastelsgraven 2015).

Klokken var da omtrent 12. Den vagthavende løjtnant spurgte ham hvorledes han turde understå sig i at løbe forbi den såkaldte smedebygning. Og da han derpå svarede at det ikke var ham bekendt at det var forbudt, opvartede løjtnanten ham øjeblikkeligt med 2 vældige ørefigner og befalede ham derpå indsat i arresten, hvor han forblev i ikke mindre end samfulde 6 timer, eller til klokken over 6 samme dags eftermiddag, da løjtnanten ved underofficeren lod ham give 10 til 12 slag af en sabelskede, hvorefter han fik tilladelse til at gå hjem. Hvorved dog skøjterne som han havde brugt og købt samme dag, blev taget fra ham.

Således som anført er tildragelsen fortalt til indsenderen af nævnte unge menneske som kender ham fra en fordelagtig side.

Indsenderen ved ikke om nævnte hr. løjtnants strenge adfærd kan begrundes på en højere ordre, men han nærer det ønske at vedkommende autoritet offentligt vil bekendtgøre såvel hvor skøjteløb egentlig er tilladt, som hvad ulempe de der i så fald måske mest af barnagtighed forser sig mod det befalede kan vente.

Mange forældre ville derved spare en ubegrundet frygt, og enhver skøjteløben ville være fuldkommen sikret for at blive vilkårlig behandlet.

Indsenderen kan ikke undlade at tilføje at moderen til bemeldte unge menneske flere gange havde sendt sin karl ud for at træffe ham på isen. For at søge ham i Østerports arrest havde karlen naturligvis ingen anledning til. 

(Politivennen nr. 263. Løverdagen den 13de Januari 1821, s. 4233-4235)