13 november 2015

Fæle Uordener i Esplanaden.

I en del af Esplanaden fra Toldboden til Østerport har en del uordener allerede fundet sted i lang tid. Dem ønsker man fjernet og peger derfor her på en del af de væsentligste.

1. Stykket langs med husarkasernen lige fra Toldbodvejen til henimod Østerport har man valgt til losseplads for alskens urenlighed. Menneskeekskrementer, gamle laser og fejeskarn er henkastet der i mængder så at intet skikkeligt menneske kan komme stedet nær for skuet og stanken af disse væmmeligheder.

2. Hele dagen om sommeren og en del af natten med opholder der sig på dette strøg en mængde løsgængere som overhænger folk med tiggeri på det ubarmhjertigste. Når de har drukket sig fulde, sover de ud der og begynder derpå atter deres brandskatten.

3. Nu da husarkasernen er under reparation, har de slaver som er beordret til at arbejde, fundet behag i flere timer daglig at lejre sig her for at muntre sig med kvindfolk. Om det er deres koner, børn eller kærester, skal man ikke kunne sige. Men så meget er vist at man undertiden har set 2 slaver på en gang at have kærtegnet et fruentimmer.

4. Ofte ser man spadserende flankere mellem træerne fordi rideknægte med håndheste tumler sig på dette terræn. For ikke at nævne de mangfoldige enkelte rytteres manøvrer.

5. Her findes også forsamling sted af drenge som kaster med sten og bolde. Undertiden prøves styrken af vinduesruderne i kasernens staldbygning. Drenge ødelægger også de unge træer ved at krybe op i dem, brække grene af dem og ryste dem for at fange oldenborrer osv. Anmelderen har talt 20 drenge som på en gang var i begreb med at storme en fuglerede. Flere drenge krøb op i træet.

6. Liebhavere af det andet køn behøver ikke om aftenen forgæves at søge fornøjelse her. Kort spilles også her og slagsmål er ikke usædvanligt.

7. Her finder man halvnøgne, ja næsten helnøgne personer som lapper deres gamle pjalter eller jager efter visse besværlige smådyr. Mange efterlader her laser som hvis nogen af ukendskab med det lokale nærmede sig samme, vist ville påbyrde ham en ubehagelig og foruroligende indkvartering.

8. Fra Esplanaden har man lavet en gang over grøften hvor man bekvemt skiller sig ved det man ikke længere kan beholde.

9. Blandt alt dette er her også om sommeren en stinkende atmosfære fra graven ved og i plantagen. Slaverne skal vel beordres til at rense samme. Men om det sker til gavns eller bør oftere foretages, ved man ikke.

"I en del af Esplanaden fra Toldboden til Østerport har en del uordener allerede fundet sted i lang tid" (I dag er Esplanaden fjernt fra datidens uordener. Eget foto, 2015)

Således vanhelliges denne spadseregang der kunne være så behagelig for en stor del af Københavns indbyggere såvel sunde som syge. Hvad må udlændingen som passerer den til Toldboden, ikke tænke om disse uhumskheder. Fra Kastellet hvortil esplanaden hører, udsendes vel patruljer, men peccata bliver ikke afhjulpet med det. For de bortjagede indtager straks en anden plads. Yderst hensigtsmæssigt ville det imidlertid vist være om en eller flere skildvagter blev posteret i omtalte linjer og beordredes til at påse at ovenstående og flere lignende uordener ikke fandt sted her. Slaver er der desværre nok af som kunne bortskaffe de omtalte stinkende og væmmelige sager.

(Politivennen nr. 334. Løverdagen den 25e Maj 1822, s. 5350-5353).

Nr. 331, 4. maj - nr 332, 18. maj mangler)

Redacteurens Anmærkning 

I artiklen  "Støi og Uorden om Aftenen i Esplanaden." klagedes over "fruentimmer og anden pøbel", Politivennen nr. 973, Løverdagen den 23de August 1834, s.586-587. Ligeledes over pjaltede personer i "Væmmeligheder i Esplanaden", Politivennen nr. 915, lørdag den 13. juli, 1833. Side 478-480.